SCOLI CONSTANTA
SCOLI PARTICULARE CONSTANTA
LICEE PARTICULARE CONSTANTA
  Click oferta meniuri YvY Catering           
 
 

 
Evenimente Scoli Constanta
Scoli particulare Constanta - Scoli de stat Constanta
Scoli de dans si Centre de Meditatii
Portal dedicat copiilor si adolescentilor constanteni
Informatiile sunt actualizate permanent 
 


 
Scoli private Constanta
Oferta Educationala
an scolar 2022-2023
 
 
 
Cambridge School Educational Center Constanta - click aici pentru oferta
 
 Scoala Primara Colibri - click aici
 
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu
Cursuri MindLab, Informatica, Robotica, Arte
 
Scoala Primara Noua Generatie


Teatrul pentru copii si tineret “Calutul de Mare” din Constanta 
 
Programul Teatrului in perioada 10 – 17.07.2022
 

-Duminica, 17 iulie 2022, ora 10.30

CAPRA CU TREI IEZI, de Ion Creanga

Regia: Gabriel Apostol, Scenariul: Cristian Pepino, Scenografia: Daniela Dragulescu,

Muzica: Dan Balan, Varsta: 3- 10 ani. In distributie: Claudia Bradescu, Daniel Minciuna, Daniela Vlad, Rovena Paraschivoi, Arina Cojocaru, Ion Ciolan

 

 

 
*
 

 
STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2022-2023 ESTE INCA IN DEZBATERE PUBLICA, URMARE PROIECTELOR DE MODIFICARE
 
Structura anului scolar 2021 - 2022
Cursurile anului scolar 2021 - 2022 vor incepe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevazuta in ordinul ministrului Educatiei nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat in Monitorul Oficial nr 156 din 16 februarie 2021.
Potrivit acestui document, anul scolar 2021 - 2022 incepe la data de 1 septembrie 2021 si se structureaza pe doua semestre (34 de saptamani), dupa cum urmeaza:
Semestrul I: 14 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.
Semestrul al II-lea: 20 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, in perioada 8 - 14 aprilie, interval in care se pot organiza fazele nationale ale olimpiadelor scolare.
Vacantele elevilor sunt programate astfel:
    25 - 31 octombrie 2021: vacanta pentru invatamant prescolar si primar;
    23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanta de iarna;
    15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanta de primavara;
    11 iunie 2022 - pana la data din septembrie 2022 la care vor incepe cursurile anului scolar 2022 – 2023, vacanta de vara.
Prin exceptie, pentru clasele terminale din invatamantul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral si frecventa redusa), anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 3 iunie 2022, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica (exceptand clasele terminale anterior mentionate), respectiv pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.
In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al scolii nu se dispun pe durata vacantelor scolare.
Calendarele examenelor nationale, inclusiv calendarul admiterii in invatamantul liceal (clasa a IX-a), se aproba prin ordine de ministru distincte.
In stabilirea structurii anului scolar s-a tinut cont de propunerile Consiliului National al Elevilor.
Sursa: edu.ro
 

*
 Inscrierea in anul scolar 2022-2023
 

Inscrieri in clasa pregatitoare  aprilie 2022

 Din pe 28 martie scolile vor face publice informatiile necesare parintilor pentru inscrierea celor mici in unitatile scolare .

Conform Calendarului de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 formularul de inscriere este disponibil in perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru inscrierile aferente etapei I,
respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru inscrierile aferente etapei a II-a.

Calendar inscriere clasa pregatitoare 2022

28 martie 2022: Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului Școala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

29 martie 2022: Postarea pe site-ul CJRAE a modelului de cerere – tip   (Anexa nr. 2) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, si care: nu au frecventat gradinita ori s-au intors din strainatate;

30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar - pentru copiii care au frecventat gradinita

Parintii ai caror copii implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, conform metodologiei in lucru.

Inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare

Eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea  de  invatamant cu nivel prescolar   a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz pentru copiii care NU au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate

11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, de la unitatile de invatamant prescolar sau CJRAE, catre comisiile judetene.

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar

11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe proprie raspundere si a documentelor necesare in copie simpla; Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica.

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie.

13 mai – 25 mai  2022: Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/ tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza; Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

 26 mai 2022: Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

27 mai 2022: Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

30 mai 2022: Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar;

Informarea Ministerului Educatiei de catre Comisia judeteana  cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua. Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente on-line, dupa caz.

31 mai – 7 iunie 2022: Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa;

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

8 iunie  – 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale  si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile;

Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa.

10 iunie 2022: Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

1 septembrie –  8 septembrie 2022: Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a  cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Sursa:

edupedu.ro

inscriere.edu.ro

 

Inscrierea in clasa 0, an scolar 2021-2022

Detalii initiale

Inscrierea in invatamantul primar se face in baza metodologiei specifice, aprobata de Ministerul Educatiei. Astfel copiii, care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie sa fie inscrisi in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

Procesul de inscriere in invatamantul primar nu este conditionat de frecventarea grupei mari a invatamantului prescolar. Parintii, ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie -31  decembrie 2021, inclusiv, care nu opteaza pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022  sau  ai  celor  pentru  care  nivelul  de  dezvoltare nu  este  corespunzator  pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare vor fi consiliati in vederea inscrierii copiilor la gradinita, in grupa mare.

Evaluarea dezvoltarii copiilor, mentionata anterior se efectueaza de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala CJRAE doar in situatia copiilor care nu au frecventat gradinita sau care s-au intors din strainatate, in perioada prevazuta de Calendarul inscrierii in invatamantul primar.

La sediile inspectoratelor scolare judetene si la avizierele sau pe site-urile (daca exista) unitatilor de invatamant trebuie afisate listele cu circumscriptiile scolare, iar parintii trebuie informati cu privire la continutul activitatilor educationale care se desfasoara in clasa pregatitoare, la abordarea didactica, la organizarea programului scolar etc.

Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi inscrisi daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.

Toate unitatile de invatamant au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inscriere a copiilor in invatamantul primar indiferent daca parintii fac parte sau nu din circumscriptia respectiva.

Atentie! Completarea cererii de inscriere nu garanteaza inscrierea copilului dumneavoastra in unitatea de invatamant si nu elimina obligativitatea de a va prezenta la unitatea de invatamant unde doriti inscrierea cu dosarul complet al copilului, in vederea validarii acesteia. Acest formular va permite doar sa va prezentati la secretariatul scolii cu datele copilului precompletate, scurtand timpul de asteptare al tuturor.

Documentul poate fi descarcat de aici

Procesul de inscriere

Pregatirea procesului de inscriere incepe in data de 17 martie 2021, data in care fiecare unitate de invatamant si inspectoratul scolar vor afisa circumscriptiile scolare, planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare alocate.

In perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de inscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de invatamant la care acestia solicita inscrierea copiilor

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar se va desfasura in perioada 10 - 20 mai 2021, dupa cum urmeaza:

    10 - 11 mai 2021: procesarea de catre comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie;

    11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/ tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere;

    20 mai 2021: afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar (21 mai - 10 septembrie):

    21 mai 2021: comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar;

    24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa;

    4 iunie 2021: afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale pentru clasa pregatitoare.

In perioada 1 - 10 septembrie 2021 sunt prevazute centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Sursa: edu.ro


 

*
 
Olimpiada Jocurilor de Gandire
eveniment international

 
 7-14 iunie Olimpiada Jocurilor de Gandire,
eveniment international online care aduce impreuna copii din intreaga lume.
 
Competitia Accelium este un eveniment online anual bazat pe jocuri de gandire in care copiii din intreaga lume
sunt determinati sa rezolve cat mai multe provocari pentru a castiga puncte.

Platforma de invatare in care se desfasoara competitia este intuitiva si permite elevilor sa progreseze intr-un ritm personal.

Turneul va dura 7 zile, timp in care elevii pot naviga liber intre jocuri.
Competitia este individuala, fiecare copil si va concura cu toti ceilalti participanti din grupa sa de varsta.
Programul educational Accelium dezvolta abilitati cognitive, sociale si emotionale de ordin superior folosind jocuri de strategie.
Bazat pe o metodologie demonstrata stiintific si adoptata in peste 40 de tari, procesul unic de invatare imbina metodele traditionale cu coachingul personal si ultimele tehnologii de invatare digitala.
In ultimii 25 de ani mii de participanti au fost familiarizati cu tehnici de analiza, solutionarea problemelor si luarea deciziilor, folosite de maestri ai sahului si experti in Teoria jocului, ajutandu-i sa devina organizati in gandire, mai eficienti si adaptabili.
Jocurile de gandire pun bazele unei intelegeri profunde a diverselor abilitati si permit copiilor sa descopere strategii pentru ei insisi.
Aceasta metoda le va dezvolta curiozitatea, creativitatea si increderea in sine. Și, ca in cazul oricarui joc, elevilor le este permis sa esueze, sa incerce din nou si sa se joace pana reusesc!

Cui se adreseaza?

Tuturor copiilor cu varstele cuprinse intre 6 si 15 ani

Inscrierea participantilor:

Inscrierea se face pe accelium.com, in sectiunea Olimpiada.

Calendarul competitiei:

Inregistrare: 1 aprilie- 1 iunie 2021

Competitia:  7 iunie- 14 iunie 2021

Anuntarea castigatorilor: 16 iunie 2021

 
 

*
 
 
 
Comunicate de presa
 
  - Cambridge Educational Center -  Rezultate  exceptionale la Olimpiada de limba romana la o scoala
unde limba engleza este vedeta - detalii click aici
 
Chiar daca 40% din elevii acestei prestigioase scoli provin din diferite tari: europene - Marea Britanie, Rusia, Spania, Italia, Grecia, Franta, Olanda, Serbia, Macedonia si tari din afara Europei – Turcia, Liban, Coreea, Siria, Egipt, Mexic, Palestina, Iran, Ghana si Kazakhstan, aceasta traditie este iubita de toti.          
   Aceasta eterogenitate culturala a condus la crearea in cadrul scolii a unui climat educational multicultural tolerant, care promoveaza diversitatea, colaborarea si respectul fata de persoanele de religii si nationalitati diferite.
 
Scoala Cambridge ofera educatie de top pentru  toate nivelurile de invatamant:
prescolar, primar, gimnazial si liceal.
 
     
 
 
*
 
 

Scoala Particulara Primara "Colibri" cu Structura arondata Gradinita
particulara cu program normal si prelungit " Colibri" 
 
 Va asteapta pentru inscrieri
 Copiii de gradinita si ciclu primar atat din cadrul cat si din afara unitatii pot fi inscrisi,
iar activitatile ce vor avea loc la ambele sedii :
Sediul 1: Str. Docherilor nr 22, Constanta
Sediul 2: Str. Unirii nr 67 , Constanta
sunt diverse si educative.

Detalii si inscrieri la telefon: 0241 550 050
 
 
*
 
  Scoala primara Noua Generatie va invita sa o vizitati si sa o cunoasteti,

in vederea inscrierii in anul scolar 2022-2023!

“Alaturi de noi veti fi pe drumul cel bun!”

  Acum e randul copilului tau sa faca parte dintr-o noua generatie!
 
Pentru inscrieri si detalii:

Adresa : Str. Viceamiral Ioan Murgescu nr. 33

Telefon : 0241 510 531, Mobil: 0744 345 559

 

*
 
 
YvY Catering - servicii integrate premium de catering in Constanta
 

 

Meniuri special concepute pentru copiii din gradinite, scoli, centre after school  Constanta
 
YvY Catering poate contura si livra zilnic, la preturi acceptabile, catre institutiile care se ingrijesc de copii meniurile ideale,
 
calculate si eficiente din punct de vedere nutritional, meniuri ce presupun diversificare si echilibru la preturi acceptabile!
 
Produsele sunt preparate in conditii de maxima igiena.
 
Pentru detalii click pe logo
 
 
 
*
 
Evenimente Scolare 2020-2021
 
 
 
Statistici si Topul Gimnaziilor private si de stat din Constanta- click aici
 

Festivalul de Majorete ”TRIUMF”, Editia IV, 10 mai 2019, Bucuresti
 
Festivalul International Bucharest in Music Pop Contest
 
dedicat tinerilor artisti ce vor sa se lanseze in muzica internationala
 
Festivalul International Bucharest in Music Pop Contest este un concurs pop ce pune capitala Romaniei pe harta
marilor festivalurilor internationale ale cantecului.
Festivalul international Bucharest in Music este o oportunitate pentru tinerii artisti.
Pentru detalii eveniment apasa pe click aici
 
 

 
*

 

 Teatre
 
Teatrul pentru copii si Tineret "Calutul de Mare" Constanta

 
   Comunicat de presa Piatra din casa - click aici
 
Comunicat de presa  Elefantelul Curios - click aici
 
Ce inseamna sa fii onest (The importance o being honest, dupa Oscar Wilde)
click aici comunicat de presa.
 
 
*
 
Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski"
 
Strada Mircea cel Batran nr 97, Constanta

Pret bilet:

8 lei pentru copii si elevi, pe baza carnetului de elev vizat la zi;

15 lei pentru pensionari si studenti, pe baza talonului de pensie/carnetului de student vizat la zi;

20 lei, 25 lei, 30 lei, 40 lei, în functie de locul ocupat in sala.

 Seara Lirica, Seara Camerala si alte concerte


Biletele se pot achizitiona de la Agentia Teatrului, online pe www.tnobconstanta.ro/bilete si
in reteaua de magazine partenere Entertix.ro: Carrefour si Carturesti.
 
 

Programul agentiei de bilete TNOB Oleg Danovski Constanta
LUNI - MIERCURI - JOI - VINERI - 11:00 - 17:00 in zilele fara spectacole
11:00 - 17:00, 17:45 - 18:30 in zilele cu spectacole
MARTI - LIBER

SAMBATA - DUMINICA - 17:45 - 18:30 - in zilele cu spectacole
INCHIS in zilele fara spectacole
REZERVARI TELEFONICE la 0241 481 460 sau 0723 882 987,
 
doar in timpul programului. 
 
 
*
 
 
Casa de cultura a Sindicatelor Constanta
 
Concerte pentru copii mari si mici

Contact: 0241 699 066 -Bulevardul Alexandru Lapusneanu  nr. 1 Constanta
 

 


Structura an scolar 2020-2021
 

Structura anului scolar 2020-2021:

Semestrul I are 17 saptamani de cursuri in perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.

Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marti, 22 decembrie 2020

In perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din invatamantul primar si prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminica, 10 ianuarie 2021

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021

Vacanta intersemestriala – sambata, 30 ianuarie 2021 – duminica, 7 februarie 2021.

 

Semestrul al II-lea are 17 de saptamani de cursuri in perioada 8 feb 2021 – 18 iunie 2021.

Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Din cauza diferentelor de timp intre Pastele Ortodox si cel catolic vor fi dispuse doua vacante pentru scolari :

Vacanta  in intervalul vineri, 2 aprilie 2021 – duminica, 11 aprilie 2021-pastele catolic

Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanta in intervalul vineri, 30 aprilie 2021 – duminica, 9 mai 2021-pastele ortodox.

Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021

 

Vacanta de vara incepe sambata, 19 iunie 2021 si va dura pana la data din septembrie 2021
la care incep cursurile anului scolar 2021 – 2022.
Elevii din invatamantul primar si prescolar vor beneficia de vacanta
in perioada 24 octombrie-2 noiembrie 2020.
Exceptii de la formatul scolar mentionat mai sus exista pentru elevii claselor finale din
invatamantul liceal si cei din invatamantul gimazial.
Pentru liceeni, anul scolar are 32 de saptamani iar ultima zi de scoala este 4 iunie 2021.
Pentru cei din clasa a opta, anul scolar are 33 de saptamani si se incheie la 11 iunie 2021.
Pentru cei  care urmeaza cursurile unui liceu teologic, anul scolar va avea 37 de saptamani de cursuri.
 
*
 
Tabere - Campanii - Burse
Burse scolare pentru elevii de la sat
In 2019 Fundatia Radacini Grup ofera inca 12 burse de studiu pentru elevii din zece judete din Romania:
Arges, Constanta, Calarasi, Buzau, Braila, Galati, Ialomita, Giurgiu, Prahova si Tulcea.
 

Elevii din clasele a VIII-a care frecventeaza cursurile unei scoli generale din satele judetelor de mai sus si care demonstreaza abilitati si aptitudini de studiu deosebite, nota 10 la purtare, participare la concursuri si olimpiade aprobate de MEN, implicare in actiuni de voluntariat, dar care nu dispun de sustinere materiala din partea familiei, se pot califica pentru a beneficia de o bursa care sa ii sprijine material in indeplinirea obiectivului lor de a se inscrie la un liceu bun din marile orase ale judetelor mentionate. Acest program urmareste ca beneficiarii sa evolueze permanent, sa obtina diploma de bacalureat si sa acceada spre urmatorul nivel educational, cel superior.

Valoarea unei burse de studiu este de 4500 lei pentru fiecare an scolar.

Detalii suplimentare pe https://radacini.ro/wp-content/uploads/2019/01/regulament-burse-Fundatia-Radacini-2019-2020-final.pdf
 
*
 
Evenimente Scolare Anterioare

 
Pentru detalii privind modul de desfasurare a sesiunii de iarna si a sesiunii de vara a Bacalaureatului 2017-2018 - click aici
Pentru detalii privind a doua sesiune a Bacalaureatului 2017-2018 - click aici
Simulare Evaluare Nationala si Bacalaureat martie 2019  - click aici,
 
Cursuri Limbi straine
 
Asociatia Sakuranbo Constanta - Cursuri limba japoneza Constanta 
 
   Cursuri limba japoneza copii Constanta, cursuri origami copii Constanta, cursuri Ikebana Constanta, Kanji, Shodo si multe altele. Cursurile se adreseaza atat elevilor de scoala generala Constanta si elevilor de liceu din Constanta precum si celor care au depasit aceasta varsta. 
 
 
 
   Cursuri Asociatia Sakuranbo
 
  Organizatie non-guvernamentala, Asociatia Sakuranbo Constanta a luat fiinta in luna august 2010 venind ca raspuns la solicitarea comunitatii constantene de a aprofunda artele, limba si cultura japoneza. In felul acesta Asociatia Sakuranbo ofera posibilitatea celor sensibili la frumusetea culturii japoneze sa o cunoasca indeaproape. Pentru mai multe detalii despre cursurile oferite de Asociatia Sakuranbo Constanta click pe banner sau afis.
 
 
Informatii diverse
 
Interdisciplinaritatea materiilor si Transdisciplinaritatea materiilor
In ultimii ani, in invatamantul romanesc, se pune accent pe dezvoltarea capacitatii copiilor de a putea rezolva cu ocazia unui singur test, probleme de romana, matematica, educatie civica, cunoasterea mediului inconjurator, istorie si alte materii ce se studiaza la scoala. Pentru continuarea articolui click aici
 
 *
 
 
*
 
Activitati din alti ani
 
Scoala  Petre Ispirescu din Constanta
Scrisoare de informare catre parinti Semestrul 1, - click aici
Concursuri Scoala Primara Particulara Petre Ispirescu din Constanta - click aici
 
*
 
 Centrul Helen Doron Constanta organizeaza
curs de limba engleza pentru maturi !

Helen Doron Constanta va ajuta sa va imbunatatiti engleza! Profitati acum de toate ocaziile favorabile!

Materialele de studiu sunt incluse in pret.
Numarul de locuri este limitat !
 
 *
 
Kikus - Metoda de invatare a limbii germane oferita de
Asociatia "Engleza pentru copii" Constanta
Cursuri de invatare a limbii germane pentru copii de la 3 la 14 ani si peste aceasta varsta.
 
*
 
CALENDARUL Olimpiadelor si Concursurilor Scolare Internationale ce se desfasoara in
Romania si in Strainatate
Olimpiada  la limba romana, la limbi straine, matematica si stiinte
 
 
 
Educatie Antreprenoriala Junior Achievement
 
     Elevii de scoala primara, gimnaziu si liceu vor putea urma anul viitor intr-o noua editie si cu continuturi didactice structurate de la clasa I la a XII-a programele de educatie antreprenoriala, economica si de orientare profesionala cu ajutorul unor manuale moderne, oferite gratuit de organizatia Junior Achievement Romania.
Ei vor putea studia sub forma de optional discipline precum dezvoltarea abilitatilor pentru viata, educatie financiara, antreprenoriala, economica si pentru orientare profesionala.
 
Citeste articolul complet dand click aici....
 
 

 

 
Evenimente 2015 - click aici
__________________________________________________________________________________________________________________________
tag:scoala,particular,particulara,privat,privata,oras,judet,constanta,scoli,private,particulare,gimnaziu,gimnaziale,program,
scoli constanta,scoala constanta,scoli primare constanta,scoala primara,scoala gimnaziala,scoli gimnaziale